Tjänster Tilläggstjänster

Tilläggstjänster

Med tilläggstänster till registry menar vi tjänster som ofta förutsätter att du redan är registrykund hos oss. Med våra tilläggstänster kan du visa dina kunder att du bedriver en pålitlig, ansvarsfull och professionell nätnärvaro. Genom att beställa våra tilläggstänster ökar dina möjligheter att bedriva effektiv verksamhet.

Multihoming

Resilans Multihomingtjänst är ett tjänsteutbud där vi dokumenterar och sätter upp en profesionellt redundant internettjänst med följande kriterier:

Två routrar som utåt talar BGP (Border Gateway Protocol) samt inåt OSPF (Open Shortest Path First). Vi föredrar vår Open Source Router men kan även använda oss av HP-, Juniper- eller Cisco-produkter. Unikt på marknaden så sätter vi upp detta i ett eget AS (Autonomt System) i ett Provider Independent /24-nät. Till denna tjänst bifogar vi en dokumenterad behovsutvärdering samt en dokumenterad designskiss som vi utför tillsammans med kunden. Som en tilläggstjänst kan vi även erbjuda övervakning eller drift av tjänsten.

Abusebevakning

Under de år Internet funnits har det utvecklats från att vara ett forskningsprojekt till att bli en del av vårt samhälle. Angrepp av olika slag sker så gott som varje timma mot varje enskild dator på nätet. Normalt skyddar de flesta sig mot olika missbruk genom att ha hög säkerhet på datorer och nätverk. Ofta är det någon form av firewall. En hel del angrepp tar sig genom olika typer av skydd. När väl förövaren är har gjort intrång på systemet så missbrukas det genom att förövaren stjäl resurser i någon form av det system den gjort intrång på, och/eller så används systemet som en utgångspunkt för att utföra cyberkriminell verksamhet.

Inom RIPE-regionen finns en överenskommelse att alla IP-resurser skall ha en abuse-mailadress. De IP-resurser som vi ansvarar för skall ha en abuse-adress och den skall svaras på. Sker inte det så är det grund för ett återtagande av adresserna.

Vi erbjuder

Abuse-mail

Vi bevakar er abuse-mailadress och agera på inkommande förfrågningar angående händelser som karakteriseras som "Internet Abuse" (enligt exemplen här nedan). Vi sorterar ut det som inte är riktad mot era IP- resurser och vidarebefordra det som är relevant till er att agera på.

Exempel på "Internet Abuse"

  • Databrott, användning av ip-resurser i brottslig verksamhet
  • Cyber-mobbning, användning av Internet för att trakassera och skrämma
  • Spam (elektronisk), skicka oönskad reklam
  • Malware, programvara avsedd att skada en användares dator, inklusive virus

Tilläggstjänst Honeypot

Bevakning av era IP nummer där någon form av "Internet Abuse" sker från era IP-nummer. Det är mycket svårt att idag veta vad som skickas över internet. Vi har designat ett system där vi på åtskilliga ställen har utrustning placerad för att upptäcka när ett av era system skickar ut olika typer av "Internet Abuse". Allt kan inte upptäckas, i så fall hade vi haft ett perfekt Internet. Men en hel del kan upptäckas då förövare sprider sina angrepp från dator till dator. Där kommer vårt Honeypot- system väldigt väl till pass.

Konsulttjänster

Avancerade nättjänster kan även innebära att vårt team av kvalificerade ingenjörer under en begränsad tid arbetar som konsulter åt er. Vi jobbar helst efter vår checklista för kvalitetskontroll som kommer att ses över tillsammans med er innan genomförande. Resilans kommer inte att genomföra en lösning som, enligt vår uppfattning inte uppfyller kundens behov.

Exempel på tjänster Resilans erbjuder

  • Design och implementering av redundant nätverkslösning
  • Analys av befintligt nätverk följt av åtgärdsplan
  • Krypterat överlagrat nätverk för insynsskydd
  • Säkerhetsanalys av nätverk
  • Penetrationstest av nätverk och nätverksutrustning
  • Kontroll av informationsläckage