Tjänster Tjänster

Tjänster

Vår specialitet och kompetensområde är avancerade nätverkstjänster.

Registry

Registry är ett samlingsnamn för tjänster kopplade till internetadressering. Tjänster som ingår i vårt registryåtagande är: LIR, Sponsoring LIR, Outsorced LIR, Autonoma System, IPv4-adresser, Provider Independent-adresser, IPv6-implementering. Vi kan, och hjälper er gärna med, multihoming.

Tilläggstjänster

Relaterat till registry erbjuder vi flera andra tjänster såsom hjälp med multihoming och abusebevakning.

Avancerad routerfunktionalitet och integrerade routertjänster

Nätverksroutrar kan idag utföra många fler funktioner än förr. Fler företag upptäcker fördelen med att addera avancerad routerfunktionalitet. Ökad produktivitet, minskat kapitalutlägg, lägre driftskostnader är vanliga behållningar från installation av nätverksroutrar som integrerar tjänster. Så pågår diskussioner med intressenter som vill köra fibermatad okomprimerad HD-video för att i hembygdsgårdar kunna visa såväl opera som film med mycket hög kvalitet.

I samarbete med partners levererar vi en integrerad routertjänst på operatörsnivå som används för filtering. Vi levererar mjukvara, gör hårdvarukonfigurering samt hårdvaruövervakning av operatörsinstallationer i hela världen. Den routingfuntionalitet som en modern router kan göra blir allt mer avancerad. I samarbete med Resilans Networks introducerar vi nu Open Source Router .