Resilans Registryhistoria

Registryhistoria

SRI-NIC

I mitten av 1980-talet fick Björn Eriksen dels toppdomänen .SE och dels ett antal större block (/14, /15 och /16) IP-adresser att dela ut för användning i Sverige. Dessa kom från SRI-NIC men närmast personligen från Jon Postel. Dokumentationen från den tiden är mycket knapp och ingen av de båda herrarna är tyvärr med oss längre. När Björn 1988 rekryterades från Enea Data AB till KTH följde verksamheten med dit.

RIPE NCC

1992 bildades RIPC NCC som regionalt registry (RIR) i Europa, Mellanöstern och (på den tiden även) Afrika. Till dem anslöt sig olika lokala registry av tre typer: "Enterprise" registries, "Service Provider" registries och "Last Resort" registries där man kan säga att den första sorten gäller interna företagsnät, den andra som operatörer och den tredje som en form av allmän adressutdelning för dem som varken passar i kategori ett eller två.

KTH kom nu att fungera som en "Last Resort Registry" och de flesta adresserna delegerades till svenska organisationer, större och mindre företag, myndigeter, landsting eller kommuner som behövde IP-adresser. En mindre del användes även i de av KTHNOC driftade näten SUNET och NORDUnet.

IIS

1997 flyttades toppdomänen .SE över till den nya stiftelsen för internetinfrastruktur (IIS) som börjar ta betalt för sina tjänster.

Debitering

Efter att i åratal ha hanterat IP-registry gratis började KTH i början av 2000-talet utreda vems ansvar det var att finansiera driften. Eftersom ingen annan part ville stå för finansieringen återstod bara att låta användarna betala själva. Under 2004 påbörjades därmed fakturering av "registertjänster".

Uppdelning

När SUNET och NORDUnet lämnade KTH under 2007 delades IP-registry upp i en mindre del (se.sunet) som följde med de akademiska näten och en större del (se.kthnoc) som stannade kvar på KTH.

Resilans

När KTH beslutade att lägga ner avdelningen KTHNOC fördes IP-registry över till det avknoppade bolaget Resilans AB, först som ett driftuppdrag 2008 och sedan helt i egen regi från 2010.

Status

Adresser utdelade innan RIPE NCC bildades har status LEGACY, medan de som delades ut från 1992 och framåt räknas som ALLOCATED PI/PA för hela block och ASSIGNED PI/PA för delegeringar. Detta har i praktiken ingen betydelse. I båda fallen är det block som ägs av Resilans AB och där kunderna kan använda adresserna som PI. Samtliga adresser är "operatörsoberoende" och kan routas av valfri operatör. De är däremot administrativt knutna till LIR se.resilans och kan inte brytas ut eller flyttas därifrån.