Tjänster Prislista

Prislista

Aktuella priser. Med reservation för eventuella ändringar.

Aktuella priser (2023).

Tjänst Startavgift (SEK) Årsavgift (SEK)
DNS zon (med IPv6 och DNSSEC) - 800
AS 9.000 2.225
IPv4 /24 10.000 5.900
IPv6 /48 3.750 2.225
IPv6 /45 15.000 8.900
IPv6 /40 22.500 13.350
Sponsoring LIR. Per objekt. * - 2.225
Outsourced LIR. Per LIR. 5.000 3.000
Abusehantering. Per kund - 600

*) I de fall Resilans både agerar sponsor och hanterar ett objekt kan det bli dubbla avgifter. Detta gäller dock inte IPv4 eller IPv6 från Resilans egna allokeringar där sponsor inte behövs.

Årsavgift tas ut från och med kalenderåret efter delegeringen. Startavgift täcker alltid resten av innevarande kalenderår, oavsett när på året delegeringen görs.