Resilans Kvalitet

Kvalitet

Kvalitet hos oss handlar om

Kvalitet är i slutänden definierat av dig och dina kollegors åsikter om oss. Många av våra kunder närmar sig oss p.g.a. rekommendationer. Trots affärsframgångar vet vi att kvalitet är något som vi kontinuerligt måste leverera för att leva upp till dina krav. Vi försöker ständigt förbättra oss. Kvalitet som vi vill leverera kan sammanfattas i följande kriterier:

Rättvisa - Professionalism - Bredbandserbjudanden - Nätverkskvalité - Ändamålsenlig Service - Prestandamätningar - Tidsåtgång för installation - Affärsrelationer /Rykte - Hög kundnöjdhet - Rättvisa i avtal och priser.