Resilans Hur

Hur

Hur fungerar vår service? Hur går det till , hur beställer jag tjänster som Mutihoming, Net survelliance mm.

När Resilans får en förfrågan kring genomförandet av någon av våra tjänster försöker vi följa denna mall.

Samråd
Insamling av data
(Eventuell Konkurrens undersökning)
Presentation (visa papper-> Behovsutvärdering + Design)
Diskussion
Planering av genomförande
Genomförande
Fakturering

Vissa registrytjänster kan användas via våra online-formulär för respektive tjänst