Registry Beställ Outsourced LIR

Beställ Outsourced LIR

Detta gäller dig som har en LIR registrering hos RIPE NCC. Ni som är en egen LIR men känner att det inte tillhör er kärnverksamhet kan med fördel låta oss ta hand om den. Vi ser till att allt är uppdaterat och företräder er mot RIPE.

Vi kallar vårt tjänsteerbjudande för Outsourced LIR och har prissatt tjänsten enl följande (2014 års prislista): Upplägg; 5.000kr, sedan 3.000 kr per år samt 950 kr per upparbetad mantimme.

Vad får jag för priset? Vi skriver ett avtal om drift av er LIR inkluderande en översyn av era data i RIPE-db vi tar hand och registrerar alla objekt och delegeringar under er LIR. Vi hanterar all övrig kontakt med RIPE NCC, inklusive företräder er på RIPE general meetings.

Ny LIR:
Generera avtal


Fyll i data ovan så kommer det att genereras ett kontrakt.

Skriv ut två exemplar, underteckna och skicka ett till registry@resilans.se i PDF-format, alternativt så faxar ni in det till 08 - 55 00 21 63.