Registry LIR - End User Agreement

LIR - End User Agreement

LIR - End User Agreement

Submit

Exempel:
Bolagsnamnet AB
Bolagsvägen 1, 12345, Stockholm
556059-9473
mail@bolaget.se

Fyll i data ovan så kommer det att genereras ett kontrakt Skriv ut två exemplar, underteckna och skicka ett till registry@resilans.se i PDF-format, alternativt så faxar ni in det till 08 - 55 00 21 63.

Som tillägg till avtalet finns också en abuse-policy. Brott mot denna policy kan i värsta fall vara grund för hävande av avtalet.